kuvanveiston / keramiikan työpajoja yksityisille ja pienryhmille

sculpture/ceramic work shops for individuals and small groups

 

Mari Paikkari / Merja Ranki  lähiöprojekti 2016

Oma Talo  Oma pala -työpajat Pohjois-Haagan ala- ja yläkouluissa

video